OFERTA

W ofercie naszej firmy posiadamy następujący asortyment prac geodezyjnych:

 • mapy do celów projektowych,
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe,
 • połączenia i podziały nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • tyczenie budynków i budowli,
 • tyczenie przyłączy: gazu, wody, prądu, kanalizacji itd.,
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu,
 • pomiary mas ziemnych,
 • wznowienia i wyznaczenia granic,
 • obsługa inwestycji budowlanych,
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków,
 • inwentaryzacja powykonawcza budynków budowli sieci i przyłączy.