REALIZACJE

PODZIAŁY I POŁĄCZENIA DZIAŁEK ORAZ ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Wykonamy dla Państwa podział w trybie rolnym i budowlanym; zniesienie współwłasności; rozgraniczenie lub połączenie nieruchomości.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Najważniejszym elementem każdego projektu jest mapa do celów projektowych. To na niej projektant nakreśli plany, które zamierzacie zrealizować. Dla Państwa potrzeb przygotujemy także mapy do celów opiniodawczych lub prawnych.